Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε απο τους μαθητές του Γ2 3ου γυμνασίου ελευσίναςΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ